SIRILUK PANTHONG
Digital Marketing Executive

มีประสบการณ์การทำงานและอยู่ในแวดวงการทำการตลาดออนไลน์มา 5 ปี มีความรู้ด้านการทำโฆษณาออนไลน์ Facebook , Google , E-Commerce และอื่นๆ สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ และมีความเข้าใจในการทำงานของแต่ละแพลตฟอร์มสามารถวิเคราะห์ผลการทำการตลาดได้ มีทัศนคติเชิงบวก ความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายหน้าที่ พร้อมที่จะหาประสบการณ์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

ทำความรู้จักฉันให้มากขึ้น

If you have a goal and you set your mind to it, you can absolutely achieve it.
หากคุณมีเป้าหมายและความตั้งใจ คุณก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน
                                                                                                                                                                                                                                   By Kelley O’Hara

งานอดิเรก

Absornsawan School
Senior High School
­Society and Art
2008 – 2014

Bangkok University

Bachelor’s Degree of Engineering
­Multimedia and internet system

2014 – 2018

ระดับมัธยม
จบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ในสาขาวิชา ศิลป์ – สังคม ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.66 

ระดับปริญญาตรี
จบการศึกษาระดับปริญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขามัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.77

Futureskill

เทคนิคการซื้อ Facebook Ads สร้างรายได้ผ่านธุรกิจกับมืออาชีพ

BCD.academy

เทคนิคการสร้างเว็บไซต์ การใช้เครื่องมือ WordPress 

Digital Tip Live

เทคนิคการซื้อ Tiktok Ads เบื้องต้น และการใช้เครื่องมือต่างๆ

ดูแลแพลตฟอร์ม
โซเชียลมีเดีย
และอีคอมเมิร์ชของแบรนด์
 Post Content / ดูแลคุณภาพเพจ และร้านค้าเพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้น ประกอบไปด้วย Facebook / Instagram / Youtube / Tik Tok / Shopee / Lazada / Website / Line OA / Line Shop / Alibaba

ทำโฆษณาบนแพลตฟอร์ม
โซเชียลมีเดีย
และอีคอมเมิร์ชของแบรนด์

มีความรู้และความเข้าใจในการทำโฆษณาบน
Google / Tik Tok / Shopee 
/Lazada /Facebook / Instagram / LAP
สามารถใช้งานTools ต่างๆ

วิเคราะห์ผลการทำโฆษณาทุกแพลตฟอร์ม

วิเคราะห์ผลจากการทำโฆษณาทุกแพลตฟอร์ม
ว่าตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้หรือไม่ สามารถใช้ Google Analytics ได้
และสามารถนำข้อมูลมาจัดแสดงบน Google Data Studio ได้

แพลนการลงโฆษณาทุกเดือนของแต่ละแพลตฟอร์ม และคุมงบประมาณสำหรับการทำโฆษณา

แพลนการโฆษณาทุกเดือน และแบ่งตามแพลตฟอร์ม พร้อมกำหนดงบประมาณสำหรับการทำโฆษณาและ PR แบรนด์บนช่องทางออนไลน์

สร้าง Affiliate Link Shopee / Lazada

สามารถสร้าง Affiliate Link เพื่อทำการตลาดและแท็กข้อมูลจาก User ที่ใช้งาน Link ได้

ประสานงานทีม
Shopee / Lazada

ประสานงาน KAM
ผู้ดูแลร้านค้า
เพื่อซื้อแคมเปญ
และอัพเดตการโปรโมท
ร้านค้า บน
แพลตฟอร์ม
อีคอมเมิร์ช 

ดูแลเว็บไซต์ และประสานงาน Web Developer / Hosting 

ดูแล Website และบรีฟ Web Developer
เพื่อแก้ไขในจุดต่างๆ
ของ Website เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นของ User 

มีความรู้
และความเข้าใจในการทำ Website

มีความรู้และความเข้าใจ
ในการทำ Web Site
และสามารถสร้างได้ด้วยตนเอง

งาน Creative

คิด Content รายสัปดาห์ /
คิด Wording สำหรับการทำโฆษณา / รีวิวสินค้า / เขียนบทความสำหรับ Website

รวมถึงจัดทำ AW/VDO
สำหรับ Post บนแพลตฟอร์ม
โซเชียลมีเดียของแบรนด์ พร้อมประสานงาน Graphic Design ทั้งภายนอกและภายใน

ออกแบบ Customer Journey ให้กับแบรนด์

ออกแบบ Customer Journey ให้กับแบรนด์
เพื่อทำความเข้าใจเส้นทาง
ของผู้บริโภค
เพื่อวางกลยุทธ์
การบริการ / การทำโฆษณา และการสร้าง Content
ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการ

จัดทำแพลนสำหรับ
Post Content

จัดทำแพลน Post Content รายสัปดาห์
บนแพลตฟอร์ม
โซเชียลมีเดียทุกช่องทาง
ของแบรนด์

หาข้อมูลติดต่อประสานงานและจัดจ้าง KOL / Influencer เพื่อ PR แบรนด์

หาข้อมูลและติดต่อประสานงานกับ KOL / Influencer สำหรับว่าจ้างรีวิวสินค้า
และบรีฟการทำ Content ของ KOL / Influencer ให้เป็นไปตามความต้องการของแบรนด์มากที่สุด

ถ่ายภาพ และ VDO Footage

ถ่ายภาพ และ ถ่าย VDO Footage สำหรับนำมาตัดต่อ
หรือส่งให้ทาง Graphic Design ทั้งใน
และนอกนำ VDO ไปตัดต่อหรือจัดทำเป็น AW ต่อไป

วางทิศทางการทำ Website /
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย / Sale Page /
E-commerce

วางทิศทางของแต่ละแพลตฟอร์ว่าต้องการให้เป็นในลักษณะหรือคอนเท้นที่ต้องการให้ปรากฏในแพลตฟอร์มนั้นๆแบบไหน

แพลนงบ Marketing ประจำปี

วางแผนร่วมกับทีม Marketing ในการใช้งบการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งออฟไลน์และออนไลน์

จัดทำโปรโมชั่นทางช่องทางออนไลน์

คำนวณต้นทุน – กำไร เพื่อนำมาใช้ในการทำโปรโมชั่นทางช่องทางออนไลน์

Meta for Business

Creator Studio

Google Ads

Google Analytics

Google Data Studio

Google Merchant Center

Google Sheet

Google Doc

Google Slide

Tik Tok Ads

Tik Tok Shop

Shopee Seller Centre

Lazada Seller Center

Adobe Premiere Pro

Adobe Illustrator

Line Official Account

Alibaba Account